Hjem

Innovation Norge - Sverige

Tjenesteinnovasjon, hva er det?

Tjenesteinnovasjon er en aktivitet hvor nye eller kjente tjenester, produkter og prosesser kombineres eller utformes på nye måter for å skape økonomisk og/eller opplevd verdi. En idé blir først en innovasjon når den er realisert i praksis samt at den er dokumentert så den kan gjenskapes i nye sammenhenger, i form av tjenester eller produkter.

Innovasjons-diagram
KJJ – NTNU 2016