Leksjoner

Velg antall rader

1 d1aedb0a9c
Home /
Leksjoner 0fb59640e8
Navn
English

Åpne
MOOC

Åpne
Presentasjoner

Åpne
Svensk

Åpne

4

Send Link

Send an email with links to the files. Add more files if needed.

Files to be sent:

Separate multiple addresses with a comma

Add More Files

/English/EES_2018_User_driven_evaluation_innovation_short.pptx
/English/Overview_Sweden_Norway.pptx
/MOOC/Brukerkompetanse.pptx
/MOOC/Hva_er_service_innovasjon.pptx
/MOOC/Innovasjon_Entreprenorskap.pptx
/MOOC/User-driven-evaluation_innovation.pptx
/Presentasjoner/Brukarpanel-2.pptx
/Presentasjoner/Brukerpanelene.pptx
/Presentasjoner/Det_grenseoverskridende_samarbeidet.pptx
/Presentasjoner/Presentasjon-211118.pptx
/Presentasjoner/Presentasjon-211118_kort.pptx
/Presentasjoner/Prosjekt_presentasjon_kort.pptx
/Presentasjoner/Status_i_prosjektene-261117.pptx
/Presentasjoner/Tjenesteytere_dialog.pptx
/Svensk/Brukarpanel.pptx
/Svensk/Info_interreg_svenska.pptx
/Svensk/Presentation_20190528_kort.pptx