Tjenesteinnovasjon gjennom utvikling av bedre samhandling mellom tjenesteapparat og brukere

Ett prosjekt innen Interreg programmet Sverige – Norge 2014 til 2020
Innsatsområde: Innovative miljøer

Prosjektet har gjennom et grenseoverskridende samarbeid bidratt til å utvikle virksomheter innen psykisk helse og misbruk. Östersund kommune og TISIP sammen med Timrå kommune, Mittuniversitetet og Trondheim kommune, Melhus kommune, Stjørdal kommune og Stiftelsen KBT Midt-Norge har arbeidet med å finne fram til bedre måter å organisere og praktisere samarbeid mellom tjenestemenn, brukere, pårørende og brukerorganisasjoner.

Bakgrunn

 • Brukerne blir for lite involvert i utviklingen av tjenestetilbudet
 • Viktige behov og tilpasninger er ikke så optimal som om brukernes synspunkter var blitt tatt mer hensyn til
 • Tilpasninger basert på brukernes behov trenger ikke å koste mer
 • Brukere har potensiale til å utfordre tjenesteleverandrører til å tenke nytt
 • Det må tilrettelegges for brukerdrevet tjenesteinnovasjon gjennom brukerstyring og at brukerkompetanse / erfaringskompetanse blir verdsatt

Mål

 • Utvikle samspillet mellom brukere og tjenesteytere på ulike nivåer og områder
 • Finne bedre måter å inkludere familiemedlemmer og deres organisasjoner
 • Introdusere ny teknologi i samarbeid der det er behov for utvikling
 • Utvikle og teste modeller for veiledning og motivasjon av brukere som er i ulike faser for å bedre / utvikle seg til et aktivt og verdig liv
 • Dokumentere resultater og effekter av prosjektet
 • Formidle informasjon om prosjektet gjennom ulike kanaler som internett, artikler og rapporter
 • Formidle resultatene til forskningssentre, utdanningsinstitusjoner, kommuner og brukerorganisasjoner

Målgruppe
Personer som er i ferd med eller har utviklet psykiske problemer og / eller misbruk som behøver støtte og behandling på disse områdene.

Disse har medvirket i prosjektet:
TISIP
Östersund kommun
Trondheim kommune
Stjørdal kommune
Melhus kommune
KBT Midt-Norge
Timrå kommun
Mittuniversitet i Jämtland och Västernorrland