Om prosjektet

Prosjekt «Tjenesteinnovasjon gjennom utvikling av bedre samhandling mellom tjenesteapparat og brukere».startet opp i 2016 og har hattfokus på tjenester innen helse og omsorgstjenestene.

Hensikten med prosjektet har vært å forbedre tjenestene gjennom brukerstyrte innovasjonsprosesser ved å anvende dialogbaserte metoder, hvor brukerpanel og innovasjonsverksteder er sentrale elementer i prosessen. Innovasjonen i prosjektet har bestått av bruk av ulike former for teknologi samt endrede organisatoriske løsninger og kompetanseheving både hos tjenesteutøvere og brukere.  

Kommunene Åre, Østersund og Timrå har vært svenske deltakere. Videre har Trondheim, Stjørdal og Melhus kommune  Mittuniversitetet, TiSIP og Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling vært sentrale aktører. Prosjektet ble avsluttet sommeren 2019.

Prosjektlederne

Bilde av prosjektlederne
Prosjektlederne: Elisabeth Rajala (t.v.) og Karl Johan Johansen (t.h.)

Prosjektet har på norsk side vært ledet av Karl Johan Johansen i TISIP og på svensk side av Elisabeth Rajala fra Østersund kommune, se bildet Delprosjektene har hatt lokale kontaktpersoner/prosjektledere.

Delprosjektene

Östersunds kommun

Resultater

  • Brukarpanel har även sett behovet av en mötesplats för målgruppen.
  • En samlad arena/träffpunkt saknas för att kunna träffa människor med liknande erfarenheter, dit man kan komma utan att måsta vara hänvisad av kommun eller sjukvård.
  • En plats att kunna umgås samt delta i aktiviteter både dag och kvällstid, där man även kan erbjudas sysselsättning/bidra efter egen förmåga.
  • Detta är nu på gång i Östersunds Kommun.

Trondheim kommune Stjørdal kommune Melhus kommune Timrå kommun Mittuniversitet

Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling har vært en sentral samarbeidspartner i prosjektet.

KBT har hatt medansvar for oppfølging av delprosjekter på norsk side, særlig i prosjektene i Melhus og Trondheim.

Videre har KBT vært sterkt medvirkende i arbeidet med å utvikle brukerpaneler i kommunene, samt i nettverksmøter og fagdager.

KBT har også deltatt i evalueringsarbeid i prosjektet

TISIP Logo

TISIP har vært norsk prosjekteier og hatt ansvar for prosjektstyring og økonomiforvaltning på norsk side  i prosjektet.

TISIP er en forskningsstiftelse med samarbeidsavtale med NTNU som vektlegger teknologiske prosjektet. Stiftelsen ble opprettet i 1986 og har tidligere vært en randinstitusjon med Høgskolen i Sør-Trøndelag.

Ved sammenslåingen ble avtalen videreført med NTNU

Sosiale medier

Følg oss gjerne på Facebook