Tjänsteinnovation genom utveckling av bättre samhandling mellan tjänster och brukare

Et projekt inom Interreg programmet Sverige – Norge 2014 til 2020.
Insatsområde: Innovativa miljöer

Projektet skal genom et gränsöverskridande samarbete utveckla verksamheten inom psykisk hälsa och missbruk. Östersund kommun och Tisip skall tillsammans med Timrå kommun, Mittuniversitetet samt Trondheim kommune, Melhus kommune, Stjørdal kommune och Stiftelsen KBT Midt-Norge komma fram till bättre sätt att organisera och praktisera samarbetet mellan tjänstemän, brukare, anhöriga och brukarorganisationer.

Bakgrund

 • Brukare av tjänster är för lite involverade i utvecklingen av tjänsteutbudet
 • Viktiga behov och anpassningar blir inte så optimala som om brukares åsikter hade blivit mera tillvaratagna
 • Anpassningar utifrån brukarnas behov behöver inte kosta mer
 • Brukare har en potential att utmana tjänsteutövare att tänka nytt
 • Det måste tillrättaläggas för brukardrivna tjänsteinnovation genom brukarstyrning och att bukarkompetensen / erfaranhetskompetensen blir värdesatt
Omradekart

Mål

 • Utveckla samspelet mellan brukare och tjänsteutövare på olika nivåer och områden
 • Hitta bättre sätt att inkludera anhöriga samt deras organisationer
 • Introdusera ny teknik i samverkan där det finns behov av utveckling
 • Utvekla och testa modeller för vägledning och motivering av brukare som är i olika faser med att förbättra / återhämta sig till ett mera aktivit och värdigt liv
 • Dokumentera resultat och effekter som projektet bidrar till
 • Förmedla information om projektet genom olika kanaler som internet, artiklar och rapporter
 • Förmedla resultat till forskarmiljöer, utbildningsinstitut, kommuner och brukarorganisationer

Målgruppe
Personer som är i färd med eller har utvecklat psykisk ohälsa och / eller missbruk som behöver stöd och behandling för frågor rörande dessa områden.

Medverkande i projektet er:
TISIP
Östersund kommun
Trondheim kommune
Stjørdal kommune
Melhus kommune
KBT Midt-Norge
Timrå kommun
Mittuniversitet i Jämtland och Västernorrland


Rapporter

1 7add6391d0
Home / Home /
Rapporter/Svensk 1a061e7d99
Navn
Rapport_brukarpanel_Ostersund.pdf

Åpne | Last ned
Sammanfattning_av_Interreg.pdf

Åpne | Last ned
Utverdering_tjenstinnovationsprojekt-23042017.pdf

Åpne | Last ned

3

Send Link

Send an email with links to the files. Add more files if needed.

Files to be sent:

Separate multiple addresses with a comma

Add More Files

/Rapport_brukarpanel_Ostersund.pdf
/Sammanfattning_av_Interreg.pdf
/Utverdering_tjenstinnovationsprojekt-23042017.pdf

Lektioner

1 7add6391d0
Navn
Brukarpanel.pptx

Last ned
Info_interreg_svenska.pptx

Last ned
Presentation_20190528_kort.pptx

Last ned

3

Send Link

Send an email with links to the files. Add more files if needed.

Files to be sent:

Separate multiple addresses with a comma

Add More Files

/Brukarpanel.pptx
/Info_interreg_svenska.pptx
/Presentation_20190528_kort.pptx